Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Hitta tömningsstationer via mobilapp

Du kan ladda ner vår app "Hamnkartan" till mobilen. Appen hjälper dig att se var närmaste toatömningsstation finns.

Läs mer om appen Hamnkartan.

Var gäller förbudet?

Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.

Se karta över var förbudet gäller.

Hur du använder en tömningsstation

Filmen visar hur du använder en tömningsstation för fritidsbåtars toalettavfall.

Frågor och svar

Undantagna från förbudet

De enda fritidsbåtar som undantas från förbudet är de som k-märkts av Statens maritima museer.

Ytterligare information

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!