Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Aktuellt

Nya krav på hamnar och kommunerna blir tillsynsansvariga

Transportstyrelsen har varit ansvarig tillsynsmyndighet sedan förbudet trädde i kraft 1 april 2015. Den 1 maj 2023 blir istället kommunerna tillsynsansvariga för att fritidsbåtshamnarna kan ta emot avfall från fritidsbåtarna. 

De nya reglerna innebär även att det blir tydligare krav på att hamnarna har mottagningsanordningar som faktiskt fungerar som de ska, att de har rätt kapacitet, är rätt placerade och kan repareras utan dröjsmål om de går sönder.

Nytt krav på fritidsbåtshamnarna är även att deras plan för mottagande och hantering av avfall ska skickas in till kommunen för godkännande, tidigare har det bara funnits krav på att de har en upprättad plan.

Även om kravet träder i kraft 1 maj 2023 kommer sanktionsavgifterna inte träda i kraft förrän i januari 2024 så hamnarna och kommunerna får en viss tid på sig att hinna få allt på plats.

Transportstyrelsen kommer fortsätta vara ansvarig tillsynsmyndighet för handels- och industrihamnar och fiskebåtshamnar.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!