Avfall från fritidsbåtar

För att vi alla ska kunna njuta av ren natur och rent vatten, är det viktigt att vi hanterar avfall på rätt sätt. För dig som båtägare innebär detta att lämna allt avfall från båten i land. Fritidsbåtshamnarna ska se till att det finns mottagningsanordningar för detta.

Hur ska hamnarna underlätta för båtägarna?

Fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot allt avfall som fritidsbåtar har behov av att lämna. Det kan vara toalettavfall, hushållssopor och farligt avfall. Det framgår i Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2023:12). Syftet är att minska marin nedskräpning och är baserad på EU-regelverk.

Föreskriften tydliggör kraven på att hamnarna har mottagningsanordningar som faktiskt fungerar som de ska, att de har rätt kapacitet, är rätt placerade och kan repareras utan dröjsmål om de går sönder.

Hamnarna får täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en indirekt avgift, till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. För toalettavfall finns det möjlighet för hamnarna att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet

Information riktad till fritidsbåtshamnarna

Toalettavfall

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du som båtägare till att minska övergödningen av våra vatten och förbättra närmiljön då de ohälsosamma bakterierna i vattnet minskar. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Kartan nedan visar var förbudet att släppa ut toalettavfall gäller. Förutom de blåmarkerade kustområdena omfattar utsläppsförbudet alla sjöar och vattendrag i Sverige. Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium.

Hamnkartan

Hamnkartan har funnits i flera år (på webben och som app) och har innehållit information om var det finns tömningsstationer för toalettavfall. Från och med 1 maj 2023 har kommunerna tagit över tillsynsansvaret för fritidsbåtshamnarnas avfallshantering. Hamnkartan uppdateras därför inte längre av Transportstyrelsen. För aktuell information om tömningsstationer med mera, kan båtägare kontakta respektive kommun.

Kommunerna är tillsynsmyndighet

Kommunerna tillsynsansvariga för att fritidsbåtshamnarna kan ta emot avfall från fritidsbåtarna. Transportstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för handels- och industrihamnar och fiskebåtshamnar.

Mer information riktad till kommuner

Har du frågor

Vid frågor gällande avfallsmottagning ska du som privatperson eller representant för en fritidsbåtshamn främst vända dig till din kommun.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!