Körprov taxi

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna köra med gott omdöme och på ett passagerarvänligt sätt som krävs av en taxiförare.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar ID-handling.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.

Körprovet

  • Fordonskontroll: Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.
  • Passagerares säkerhet: Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.

  • Körning i landsvägs- och gatutrafik: Körningen ska vara minst 35 minuter och bland annat omfatta körning till minst två resmål. Du ska få en muntlig vägbeskrivning till ett av resmålen och med hjälp av karta eller teknisk utrustning, till exempel GPS, ta fram och köra den lämpligaste vägen till resmålen. Du ska hantera den tekniska utrustningen på ett trafiksäkert sätt.

    Du ska visa att du kan köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten och placera bilen rätt på vägen.

  • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga: Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.

Fordonet

Från den 1 november 2022 får du avlägga körprovet med en bil som är utrustad med automatisk växellåda, även om du inte har ett villkor om automatväxlat fordon på ditt körkort.

Fordonet som används vid körprovet för taxiförarlegitimation ska vara utrustat med en lätt åtkomlig bromspedal eller motsvarande, som förarprövaren i framsätet bredvid kan använda. Läs mer om fordon för körprov.

Ansök om taxiförarlegitimation

Det är först när du har fått godkänt på kunskapsprovets båda delprov och på körprovet som du ska ansöka om taxiförarlegitimation.

Läs mer om kunskapsprovet.

Du kan boka prov och ansöka om taxiförarlegitimation via länkarna längst
ned på denna sida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!