Textmallar (MS word) för trafikföreskrifter

Nedan har du möjlighet att ladda hem mallarna.

Här kan du göra val för att hämta mallar för trafikföreskrifter. Med mallarna kan man snabbt utforma en trafikföreskrift genom att fylla i texter i de gulmarkerade fälten. Mallarna är att betrakta som ett grundförslag till utformning och är ingen garanti för att vara juridiskt korrekt utformade eller för att passa in i helheten i det enskilda fallet. Likaså kommer mallarna att kunna förändras över tiden i takt med nya behov eller när det bedöms att en text kan utformas på ett bättre sätt.

Mallarna grundas på Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokala trafikföreskrifter m.m..

Aktuell ändringsförteckning

Förteckning över ändringar i mallarna

Föreskrifter om bärighetsklass och föreskrifter om färd med långa fordonståg

Föreskrift om bärighetsklass (område)
Föreskrift om bärighetsklass
Föreskrifter om färdväg med långa fordonståg (gata)
Föreskrifter om färdväg med långa fordonståg (flera gator)

Föreskrifter om hastighet (30-zon) inom tättbebyggt område

Föreskrifter om hastighet (30 eller 40) inom tättbebyggt område
Föreskrifter om hastighet (30 eller 40) inom tättbebyggt område (karta)

Föreskrifter om transport av farligt gods

Föreskrifter om transport av farligt gods - parkeringsförbud
Föreskrifter om transport av farligt gods (område)
Föreskrifter om transport av farligt gods

Föreskrifter vid vägarbete

Föreskrifter vid lägre hastighet, 10 kap. 14 §

Lokala trafikföreskrifter

Huvudled, motorväg, motortrafikled

Huvudled
Motorväg/motortrafikled

Gågata, gångfartsområde, cykelgata

Gågata/gångfartsområde, cykelgata
Gågata/gångfartsområde (område)

Tättbebyggt område, miljözon

Tättbebyggt område/miljözon
Tättbebyggt område/miljözon med kartbilaga

Cirkulationsplats, cykelöverfart

Cirkulationsplats
Cykelöverfart

Körfält för fordon i linjetrafik

Körfält för fordon i linjetrafik

Busshållplats

Busshållplats på sträcka
Busshållplats vid korsning

Ändamålsplats

Ändamålsplats

Laddplats

Laddplats

Avvikelse mot bestämmelserna om gågata

Avvikelser från bestämmelserna om gågata

Förbud mot trafik med fordon

Förbud mot trafik med fordon
Förbud mot trafik med fordon AVVIKELSE
Förbud mot trafik med motordrivna fordon med dubbdäck
Förbud mot trafik med fordon undantag viss trafik
Inga andra än - Förbud mot trafik med fordon

Förbud - Påbud att köra eller svänga i viss riktning

Enkelriktning
Förbud att svänga i viss riktning
Förbud mot infart från gata till plats
Förbud mot infart från plats till gata
Påbud att svänga i viss riktning

Förbud mot omkörning

Förbud mot omkörning

Väjningsplikt och stopplikt

Flervägsstopp
Flervägsväjning
Stopplikt
Väjningsplikt

Stopplikt i järnvägskorsning

Stopplikt i järnvägskorsning

Hastighet (inom tättbebyggt område)

Hastighet (inom tättbebyggt område)

Hastighet (utanför tättbebyggt område)

Begränsning av hastighet (utom tättbebyggt område) 

Parkering

Datumparkering
Förbud att parkera och förbud att stanna eller parkera (gata) 
Förbud att parkera (gata) (karta) 
Förbud att parkera och förbud att stanna eller parkera (område) 
Förbud att parkera och förbud att stanna eller parkera (område) (karta) 
Förbud att stanna och parkera (gata) AVVIKELSE 
Parkering med P-skiva 
Parkering rörelsehindrade 
Tillåtelse att parkera

Parkering - avgifter:

Tillåtelse att parkera – taxa
Tillåtelse att parkera - taxa (ändringsföreskrifter)
Tillåtelse att parkera - avgift

Begränsat axel- och boggitryck

Axeltryck, boggitryck m.m.

Inskränkning till mindre bredd-längd

Inskränkning till mindre bredd eller längd 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter

Upphävande av lokala trafikföreskrifter

Föreskrifter som under viss tid inte ska tillämpas
Att under en viss tid inte tillämpa kommunens lokala trafikföreskrifter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!