STFS - för myndigheter som beslutar trafikföreskrifter

Välkommen till STFS, Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. I STFS finns de föreskrifter som är tillgängliga för var och en på den särskilda webbplatsen enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Den särskilda webbplatsen, som hämtar uppgifter från databasen, kallas Svensk trafikföreskriftssamling, STFS. (tidigare RDT).

Logga in i STFS-webbtjänst

Föreskrifter, som ska kungöras genom att publiceras på webbplatsen, STFS, ska enligt 3 § förordningen om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter föras på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. De myndigheter (kommuner, länsstyrelser, Trafikverket, statliga väghållningsmyndigheter, polismyndigheter, försvarsmakten och Transportstyrelsen) som beslutar trafikföreskrifter, som ska kungöras på webbplatsen kan föra dem till Transportstyrelsen på två sätt:

  • genom att använda ett särskilt STFS-anpassat IT-stöd från extern programvaruleverantör eller,
  • genom att utnyttja de leveransfunktioner som finns direkt på webbplatsen

Antalet publicerade föreskrifter

Aktuell statististik över antalet gällande trafikföreskrifter som publicerats i STFS

Ny funktion i STFS

Beslutade lokala trafikföreskrifter kan överklagas till länsstyrelsen och därefter till Transportstyrelsen. Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen kan genom beslut i dessa ärenden upphäva de överklagade föreskrifterna. Som en följd av ett beslut om upphävande av föreskrifter kan i vissa fall föreskrifter som tidigare upphävts komma att bli gällande igen.

Enligt 3 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är det den myndighet som beslutat om föreskrifter som ansvarar för att uppgifterna på webbplatsen (STFS) är riktiga. I STFS finns därför nu en funktion där beslutsmyndigheter själva ska hantera föreskrifter som upphävts i ett överklagningsärende som beslutats av Länsstyrelsen eller Tranportstyrelsen. Funktionen ger även möjlighet att återuppliva tidigare upphävda föreskrifter.

För att komma åt funktionen behöver du logga in på den särskilda webbplatsen STFS webbtjänst.

När du loggat in i STFS hittar du den nya funktionen "Hantera överklagade föreskrifter" under rubriken "Kungörande". Under fliken "hjälp" finns en steg för steg beskrivning av funktionen.

Få uppdateringar om STFS till din e-post

Vill du veta vad som händer på våra sidor och få uppdateringarna skickade direkt till din e-postadress?

Prenumerera på information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!