Kunskapskrav

Här hittar du information om kunskapskraven för taxiförare.

Taxiförare ska ha kunskap inom följande ämnesområden för att uppfylla
kravet på yrkeskompetens:

  • Kartläsning
  • Körekonomi
  • Miljö
  • Säkerhet
  • Bemötande
  • Sjukdomar och funktionsnedsättningar
  • Föraren
  • Fordonskännedom
  • Taxitrafiklagstiftning
  • Trafiklagstiftning

Läs mer om varje ämnesområde under respektive rubrik.

Utbildning

Det finns många olika aktörer som anordnar utbildningar i yrkeskompetens för taxiförare, till exempel branschorganisationer, trafikskolor och andra utbildningsföretag.

Ämnesområden

Kartläsning

Du ska kunna använda kartor och andra hjälpmedel så att du kan utföra köruppdrag på ett effektivt sätt.

Körekonomi

Du ska ha kunskaper om färdplanering, förebyggande fordonsunderhåll, felsökning och körsätt så att körekonomin blir den bästa.

Miljö

Du ska ha kunskap om hur ett fordon påverkar miljön beroende på fordonets egenskaper och skötsel och ditt körsätt.

Säkerhet

Som taxiförare ska du vara medveten om det ansvar du har för passagerare och andra trafikanter. Du ska också veta hur du påverkar din egen säkerhet. Du ska kunna utföra köruppdrag så att passagerarna upplever att resan är trygg, säker och bekväm. 

Bemötande

En taxiförare ska ha en positiv attityd till passagerarna, vara serviceinriktad och förstå vikten av diskretion. Du ska förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.

Sjukdomar och funktionsnedsättningar

Du ska ha kunskap om sjukdomar och funktionsnedsättningar och om bästa sättet att assistera sjuka och funktionshindrade passagerare, så att de upplever resan som både trygg och säker.

Föraren

Du ska ha kunskaper om riskerna i arbetet som taxiförare.

Fordonskännedom

Du ska ha kunskaper om fordonets uppbyggnad och funktion samt om fordonsbestämmelser. Du ska också ha kunskaper om förebyggande fordonsunderhåll och enklare felsökning. 

Taxitrafiklagstiftning

Du ska ha kunskap om de författningar som reglerar taxitrafik och om vilka påföljderna kan bli vid brott mot lagstiftningen.

Trafiklagstiftning

Som taxiförare ska du ha mycket goda kunskaper om trafikregler och vägmärken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!