Ansökan om taxiförarlegitimation

När du har gjort alla tre delprov, som ingår i provet i yrkeskompetens, och körprovet med godkänt resultat ansöker du om taxiförarlegitimation till Transportstyrelsen. Du ska även skicka med läkarintyg.

Du ansöker om taxilegitimation via e-tjänst. Tjänsten kräver e-legitimation.

Ansök om taxiförarlegitimation   

Ett godkänt skriftligt prov i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än tre år, och ett godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år, när en ansökan om taxiförarlegitimation kommer in till Transportstyrelsen. Efter godkänd prövning får du ett underlag för taxiförarlegitimationen skickat hem till dig. Bifoga ett välliknande foto och sänd underlaget åter till Transportstyrelsen, som tillverkar legitimationen.

Krav för att få taxiförarlegitimation

En personbil eller en lätt lastbil får endast föras i linje- eller taxitrafik om föraren har taxiförarlegitimation. Taxiförarlegitimation får ges till den som:

  • har fyllt 21 år,
  • sedan minst två år har körkort med behörigheten B eller har körkort med behörigheten D
  • uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter
  • bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad
  • har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

Godkänt skriftligt prov i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än tre år vid ansökan och ska vara godkänt inom sex månader från det första delprovet. Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan.

Utländska intyg

Om du varit bosatt i Sverige kortare tid än fem år ska du bifoga ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från behörig utländsk myndighet. Syftet med utdraget är att du ska visa att kravet på laglydnad är uppfyllt. Observera att kravet på behörig myndighet kräver att landet har en fungerande statsapparat. För mer information vänligen kontakta kundtjänst för yrkestrafik 0771 - 503 503.

Om du har utländskt körkort ska du bifoga ett intyg från utfärdande lands körkortsmyndighet om att körkortet är gällande och inte har varit återkallat under de senaste två åren. Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i en stat inom EES för att köra i taxitrafik.

Förhandsbesked

Om du är osäker på om du kan få taxiförarlegitimation med hänsyn till vissa personliga (till exempel laglydnad) eller medicinska förhållanden, kan du få den frågan särskilt prövad genom ett förhandsbesked. Om ansökan gäller medicinska förhållanden ska du bifoga det intyg som du önskar få prövat.

Läkarintyg ska lämnas vid ansökan om taxiförarlegitimation. Hos läkaren ska du kunna legitimera dig. Läkarintyget ska vara utfärdat inom två månader före ansökan.

Taxiförarlegitimationen sänds till dig mot avgift.

Här kan du som är läkare läsa mer om vad som gäller vid ansökan om taxiförarlegitimation.

Har du frågor kring ansökan vänligen kontakta kundtjänst för yrkestrafik 0771-503 503.