Ansök om att söka uppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen beslutar om anslutning till vägtrafikregistret och avgör vilken information som får lämnas ut.

Avgörande är vilken verksamhet som företaget/organisationen har och vilket behov som finns av informationen. Sökning medges med hjälp av registrerings- och organisationsnummer.

Villkor för medgivande av direktåtkomst

Den som får tillstånd till sökning i vägtrafikregistret förbinder sig att följa Transportstyrelsens villkor för medgivande. Varje användare av Transportstyrelsens tjänst ansluter via e-legitimation. Sökningar som utförs registreras på respektive användare. 

Om du är intresserad av direktåtkomst för sökning i vägtrafikregistret kan du fylla i en ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret eller kontakta ansvarig på telefon (växel) för mer information. Transportstyrelsen meddelar via brev om din ansökan beviljats.

Ansökan

Skriv ut och fyll i din ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret.

Ansökan skickas till

Transportstyrelsen
701 88 Örebro

Ansökan via informationsförmedlare

Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret kan även göras via de ansökningsblanketter som BilvisionBisnode, Smart Software, InfoTraderDunberg, Fragus, Falck, Svensk Fordonsbas, Fordonskontroll, Retriever och UC erbjuder. Du hittar dessa blanketter på respektive webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!