Körkort och coronaviruset

Coronaviruset (covid-19) påverkar oss alla. Här finner du information om åtgärder och ändringar gällande ditt körkort i den rådande situationen.

Vissa körkort har förlängd giltighetstid

På grund av den rådande situationen i Europa med coronaviruset (covid-19) förlängs tillfälligt giltighetstiden för vissa körkort genom en EU-förordning.

Den förlängda giltighetstiden gäller för körkort som annars skulle upphört att gälla mellan perioden från och med den 1 september 2020 och till och med den 30 juni 2021. Giltighetstiden för dessa körkort är förlängd med tio månader från den dag under perioden som giltighetstiden för körkortet gick ut.

De körkort som omfattades av en förlängning av giltighetstiden under 2020 får ytterligare förlängning med sex månader, eller minst till och med den 1 juli 2021. Detta gäller för körkort vars giltighetstid löpte ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020.

Den tillfälligt förlängda giltighetstiden gäller körkortet som behörighetshandling och inte som id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut.

Transportstyrelsen uppmanar dig som kan att förnya ditt körkort precis som vanligt.

Frågor och svar om förlängd giltighet för körkort

Ja. Vare sig om ditt körkort omfattas av EU-förordningen eller inte kan du förnya ditt körkort precis som vanligt.

Nej, du behöver inte göra något.

Du fortsätter att använda ditt körkort som behörighetshandling även efter att ordinarie giltighetstid har gått ut. 

Vill du att din behörighet ska fortsätta att gälla efter den förlängda giltighetstiden behöver du förnya ditt körkort innan den har löpt ut.

Vägtrafikregistret avseende körkortsuppgifter har inte anpassats till den nya ändringen. Det gör att de uppgifter som visas i systemet fortfarande visas enligt de gamla reglerna. Detta påverkar dock inte din rätt att köra.

Generellt är körkortet inte giltigt som id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut.

I slutänden är det alltid den som gör id-kontrollen som avgör om handlingen ska godkännas eller inte. 

Nej. Om ditt körkort har förlängd giltighetstid enligt EU-förordningen behöver du inte visa upp en annan id-handling.

Ja, om din högre behörighet anses vara giltig enligt EU-förordningen. Du måste ansöka om att förlänga den högre behörigheten innan den nya giltighetstiden har gått ut.

Undantaget är om du redan hunnit tillverkat ett nytt körkort för de lägre behörigheterna. Då är den högre behörigheten inte längre giltig.

För att förlänga din högre behörighet ska du skicka in de handlingar som framgår av den information som skickats ut till dig innan din ordinarie högre behörighet löpte ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!