Körkortet ska förnyas om någon uppgift i det har ändrats. Om du ogiltigförklarar delar av ditt körkort ska du därför tillverka ett nytt körkort oavsett giltighetstiden på ditt tidigare körkort. Du får hem ett underlag för förnyelse av körkort (grundhandling) samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften när Transportstyrelsen tagit beslut om ogiltighet på egen begäran.