Ogiltighet på egen begäran

Du kan ogiltigförklara hela eller delar av ditt körkort, körkortstillstånd eller förarbevis. 

En sådan begäran ska skickas till Transportstyrelsen skriftligen.

Beställ blankett för ogiltigförklaran

Frågor och svar rörande ogiltigförklaring

Om du inte vill ha kvar en eller flera behörigheter kan du begära att din/dina behörigheter blir ogiltiga genom att beställa blanketten.

Begäran om ogiltigförklaring av körkortsbehörighet.

Du markerar med X i rutan för den eller de behörigheter du vill ogiltigförklara.

Vill du ogiltigförklara alla dina behörigheter väljer du alternativet "Samtliga behörigheter" Du ogiltigförklarar då alla behörigheter för körkort, körkortstillstånd och förarbevis.

Vill du ogiltigförklara hela eller delar av ditt körkort, körkortstillstånd eller förarbevis är det viktigt att du markerar med X i rutan för samtliga behörigheter som ska ogiltigförklaras.

Exempel:

Om det står på ditt körkort att du har behörighet CE och du vill ta bort alla dina behörigheter för lastbil ska du även markera med X i rutorna för de resterande lastbilsbehörigheterna C1, C och C1E. Om du endast markerar CE kommer du att behålla C1, C och C1E. Samma gäller för resterande behörighetsgrupper.

Observera att behörighet AM inte kan ogiltigförklaras om du samtidigt vill ha kvar andra körkortsbehörigheter.

Exempel på hur blankett för att ogiltigförklara körkort ska fyllas i om man vill ogiltigförklara behörighet för C1, C1E, C och CE.

Nej, din/dina behörigheter slutar gälla omedelbart efter Transportstyrelsens beslut. Om du ogiltigförklarar delar av ditt körkort ska du därför tillverka ett nytt körkort oavsett giltighetstiden på ditt tidigare körkort.

Körkortet ska förnyas om någon uppgift i det har ändrats. Om du ogiltigförklarar delar av ditt körkort ska du därför tillverka ett nytt körkort oavsett giltighetstiden på ditt tidigare körkort. Du får hem ett underlag för förnyelse av körkort (grundhandling) samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften när Transportstyrelsen tagit beslut om ogiltighet på egen begäran.

Ja, så länge du inte hunnit tillverka ett nytt körkort/förarbevis kan du ångra dig. Om du ångrar dig behöver du skicka in en skrivelse där du begär att du ångrar din ogiltighet på egen begäran.

Skicka skrivelsen till: 
 
Transportstyrelsen
701 97 Örebro

En begäran om ogiltigförklaring ska undertecknas av behörighetsinnehavaren själv alternativt en god man eller förvaltare. Om blanketten undertecknas av en god man eller förvaltare ska förordnandet om ställföreträdarskap bifogas blanketten. 

Om du inte har en god man eller förvaltare och inte kan underteckna blanketten själv kan du skriva under enligt principen "med handen på pennan". Principen betyder att du, behörighetsinnehavaren, håller din hand på pennan men någon annan hjälper dig att skriva genom att lägga sin hand över din. Vid sidan om underskriften skrivs därefter MHPP eller "Med hand på penna". 

Om du ogiltigförklarat hela ditt körkort/förarbevis eller delar av ditt körkort kan du få tillbaka den/de utan att avlägga prov.

För att få tillbaka körkortsbehörigheter ska du ansöka om körkortstillstånd för den grupp behörigheten/behörigheterna ingår i och visa att du uppfyller de personliga och medicinska kraven.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Du får inte börja köra fordon som kräver behörigheten du söker tillbaka förrän det nya körkortet är tillverkat.

Om du har ett körkort eller körkortstillstånd som är förenat med särskilt krav på att lämna in läkarintyg kan du, även om en eller flera behörighter ogiltigförklaras, ändå behöva lämna in läkarintyg för den eller de behörigheter du har kvar. 

Om du ogiltigförklarar ditt svenska körkort bör du även ogiltigförklara din taxiförarlegitimation.

Läs mer om ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.