I Sverige krävs för att få undervisa som lärare vid utbildning för behörighet AM att läraren

  • innehar giltigt körkort med behörighet B körkort utfärdat i en stat inom EES och har haft sådan behörighet under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren
  • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
  • är godkänd som trafiklärare eller har motsvarande kompetens.

Utöver vad som sägs ovan ska läraren uppfylla minst ett av följande krav

  • inneha giltigt körkort med behörighet A, A1 eller A2
  • inneha giltigt körkort med behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller efter utbyte av förarbevis för moped klass I
  • har genomgått en utbildning av förare för behörighet AM som dokumenterats av behörig utbildare.

Med körkort avses ovan körkort utfärdat i en stat inom EES.