För godkännande som utbildningsledare skall sökanden:

  • ha fyllt 21 år
  • ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet
  • ha den behörighet som utbildningen avser
  • vara godkänd trafiklärare och ha arbetat som det i minst två år, och
  • med hänsyn till sina kunskaper om trafiksäkerhet och sina personliga förhållanden anses lämplig som utbildningsledare.

Ett godkännande som utbildningsledare kan begränsas till att avse utbildning för en eller flera behörigheter.