Elektroniska vägavgiftssystem

Som medlem i EU ska Sverige föra register över vilka avgiftsupptagare som finns i landet. En avgiftsupptagare är ett företag eller en organisation som ansvarar för vägavgifter på en sträcka. Den definition EU använder är European Electronic Toll Service (EETS).

Som medlem i EU ska Sverige föra register över vilka avgiftsupptagare som finns i landet. En avgiftsupptagare är ett företag eller en organisation som ansvarar för vägavgifter på en sträcka. Den definition EU använder är European Electronic Toll Service (EETS).

Enligt kommissionsbeslut (2009/750/CE) ska varje medlemsstat föra register över bland annat EETS-områden inkluderande uppgift om avgiftsupptagare inom deras territorium. Registren ska vara elektroniskt tillgängliga för allmänheten.

För Sveriges del har registrerats nedanstående två avgiftsupptagare. I bägge fallen rör det sig om avgiftssystem vid broförbindelser. Broarna förbinder Sverige med Norge samt Danmark.  Under oktober 2010 kommer ytterligare information att redovisas som rör den vägtullsteknik som används, tullkontextdata samt EETS-tullområdesdeklarationer.

Namn Øresundsbro Konsortiet
Adress Kalkbrottsgatan 141, Box 4278, S 203 14 Malmö
Telefon +46 40 676 6000 (mån-fre 8:00 - 16:00)
Telefax +46 40 676 6580
E-post info@oresundsbron.com 
Webbplats www.oresundsbron.com/eets
Bolagsform Konsortium

Namn Svinesundsforbindelsen AS, co/ Bro- og Tunnelselskapet AS
Adress Box 2623 Møhlenppris, 5836 Bergen
Telefon +47 815 68 021           
Telefax +47 850 28 262
E-post svinesundsforbindelsen@brotunnel.no
Webbplats http://www.svinesundsforbindelsen.se/eets.htm
Bolagsform Aktiebolag
Bolagsnummer NO 925 730 289 MVA