När uppgift om fastställt koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret

Vanligtvis framgår det av vägtrafikregistret hur mycket koldioxid ett fordon släpper ut, men för ditt fordon saknas den uppgiften.

Fordon som saknar uppgift om koldioxidutsläpp i vägtrafikregistret är i regel direktimporterade. För dessa fordon ska fordonsskatten beräknas efter skälig grund. Då används ett framtaget koldioxidvärde som underlag. Här kan du läsa hur man beräknar fordonsskatt när den uppgiften saknas.

För personbilar

Från och med den 1 oktober 2006 ska fordonsskatt för personbilar beräknas efter den koldioxid som bilen släpper ut vid blandad körning. Syftet med omläggningen är att minska utsläppen av koldioxid. Den koldioxidbaserade fordonsskatten ska tas ut för personbilar

 • av modellår 2006 eller senare
 • av tidigare modellår men som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el eller miljöklass hybrid.

För lätta lastbilar, lätta bussar och personbilar klass II

Alla lätta lastbilar, lätta bussar och personbil klass II som är tagna i trafik i Sverige första gången i januari 2011 eller senare, ska beskattas utifrån koldioxidutsläpp.

Det framtagna koldioxidvärdet tas fram genom någon av följande modeller:

 • Redovisat koldioxidvärde – vanligaste modellen för fordon som importerats från annat EU-land

  Vid registreringsbesiktningen har fordonets typgodkännandenummer kontrollerats mot det nordiska registret (NorType) över typgodkännanden. Kontrollen kan resultera i att ett eller flera värden för koldioxidutsläpp redovisas för aktuellt typgodkännandenummer. Om fler än ett värde redovisas, används det lägsta värdet för att beräkna skatten efter skälig grund.
 • Beräknat koldioxidvärde – för fordon med typgodkännandenummer som inte är upptagna i NorType


  För personbilar

  Koldioxidutsläpp från ett fordon beror på ett antal faktorer. De viktigaste faktorerna är tjänstevikt, motoreffekt, motortyp (bensin eller diesel) samt växellåda (automat eller manuell).

  Beräkningsmodellen är baserad på en analys av de uppgifter som tillverkaren lämnat för de bilmodeller som fanns tillgängliga på den svenska marknaden 2006.

  För lätta lastbilar, lätta bussar samt personbil klass II
  De viktigaste faktorerna för att beräkna koldioxidutsläppet är totalvikt, motortyp (bensin, diesel eller gas) eventuell fyrhjulsdrift, samt växellåda (automat eller manuell).

  Totalvikten kan maximalt uppgå till 3 500 kg.

  Det beräknade värdet för koldioxidutsläpp, som man får fram genom  modellen används som underlag vid uträkning av skatten efter skälig grund.

Kan koldioxidvärdet fastställas och registreras i vägtrafikregistret?

Genom intyg från generalagent eller tillverkare kan ett fastställt koldioxidvärde registreras i vägtrafikregistret och läggas till grund för beräkning av fordonsskatten. Det fastställda koldioxidvärdet ska vara baserat på harmoniserade förfaranden och mätmetoder inom EU.