Vid den löpande årliga debiteringen ska den som är registrerad som fordonsägare vid ingången av betalningsmånaden betala för det kommande året. Det gäller även om fordonet därefter säljs.

Det är sista siffran i fordonets registreringsnummer som bestämmer ett fordons betalningsmånad. På sidan betalning av skatt ser du vilken betalningsmånad som gäller för respektive siffra.

Exempel
Vägtrafikregisteravgiften för ett fordon med sista siffra 0 ska betalas i mars (betalningsmånad). Den som är ägare till fordonet när mars månad infaller är skyldig att betala (för perioden 1 april till 31 mars). Det innebär att säljaren är betalningsskyldig även om fordonet får en ny ägare under den första dagen i betalningsmånaden. 

När ett fordon ställs på första gången

Den som är registrerad ägare för fordonet vid tidpunkten det ställs på ska betala vägtrafikregisteravgiften, om det är då avgiften debiteras.