Köpa båt

Informationen på dessa sidor vänder sig till dig som planerar att köpa en båt eller vattenskoter inom EU.

Kontrollera båten innan köp

Att köpa en båt eller en vattenskoter innebär ofta en stor investering. För ett säkert köp bör du handla av seriösa företag, kontrollera CE-märkningen, genomföra en besiktning och granska köpekontraktet.

Kontroll för säkert köp

Ha koll på lagar som styr båtköp

För dig som ska köpa båt är det bra att känna till gällande lagar och regler som styr båtköp.

Regler och lagar för båtköp

Se till att båten är CE-märkt

Det är viktigt att kontrollera CE-märkningen av båten. En CE-märkt båt ska ha en skylt för CE-märkningen, en registrerad CIN-kod och en instruktionsbok.

Köpa CE-märkt

Frågor och svar om båtköp

Produkter som inte uppfyller gällande krav eller på annat sätt har säkerhetsbrister finns listade hos Transportstyrelsen, läs mer om bristfälliga produkter

Enligt information från Konsumentverket kan en båtköpare ställa samma krav på en båtmäklare som förmedlat en försäljning av en båt som på en distributör (båthandlare och liknande). Detta oavsett vem som skrivit under kontrakten.

Om fartyget är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett är det ett skepp, annars räknas det som båt.

Ett skepp (även fritidsskepp) med svensk ägare ska vara registrerat i Fartygsregistret. Om du köper ett oregistrerat skepp måste du se till att det blir registrerat. Om skeppet du köper redan är registrerat i Sverige ska du göra anmälan om ägarbyte.

Även båtar kan registreras i Fartygsregistret, men då på frivillig basis och utan inteckningsmöjlighet. Du som köpare har ansvaret för registreringen oavsett om du köper skeppet privat, via en mäklare eller båthandlare.

Du som sålt en båt genom kommersiell verksamhet betraktas som distributör och måste ha verifierat att båten är korrekt CE-märkt. Köparen kan då på eget initiativ föra talan mot dig om det är något fel på båten eller fel med CE-märkningen.