Kontakt båtlivsfrågor

Här finner du kontaktuppgifter som rör båtlivsfrågor. Kontaktuppgifterna leder dig rätt när det handlar rapportering, registrering och anmälan, samt sakkunniga inom olika områden på Transportstyrelsen

Olycka eller nödsituation

Vid olyckshändelse eller nödsituation på sjön: ring 112 eller kalla på hjälp med MAYDAY-anrop på VHF. 

Akuta fel och risker på sjön

Telefon: (dygnet runt, samtalet kostar inget), VHF: Anropa MSI SWEDEN på lämplig trafikkanal.

Sjöfartsverket

Kontakta Sjöfartsverket vid fel i sjökort, farled eller för information till sjöfarten, ej akuta frågor. 

Anmälning och rapportering

 

Kontaktpersoner på Transportstyrelsen

ÄmnesområdeNamnTelefon       E-post
Borttappade förarintyg som utfärdats mellan 1961 och 1985 Registratur och arkiv  

sjofart@
transportstyrelsen.se

Båtlivets miljöfrågor Sektionen för miljö miljo@
transportstyrelsen.se
Båtmiljörådet      
Farliga produkter Christer Bergström Christer.Bergstrom@
transportstyrelsen.se
  • Förebyggande säkerhetsarbete fritidsbåtar
  • olycksutredning fritidsbåtar
  • sjösäkerhetsrådet
  • utbildningskrav för fritidsbåtar.

Lars-Göran Nyström

Lars-Goran.Nystrom
@transportstyrelsen.se

Registerfrågor fritidsbåtar Kontaktuppgifter sjöfartsregistret    
Sjösäkerhetsrådet, läs mer om utvecklingen av sjösäkerheten ordförande:
Gunnar Ljungberg

gunnar.ljungberg@
transportstyrelsen.se

Tekniska frågor och Marknadskontroll av fritidsbåtar Christer Bergström Christer.Bergstrom@
transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!