TSFS 2013:68
Transportstyrelsens föreskrifter om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006)

Föreskriften gäller för alla fartyg vars bruttodräktighet är minst 200 eller större och som trafikerar fartområde A-C (Vänern och Kalmarsund undantaget) och alla fartyg vars bruttodräktighet är minst 500 eller större och som går i internationell trafik eller som trafikerar ett annat lands inre fartvatten. Föreskrifterna gäller inte – fiskefartyg, – traditionsfartyg, – fartyg som inte normalt används i kommersiell verksamhet, – fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används uteslutande för statsändamål, eller – fartyg som enbart trafikerar fartområde E eller D. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om placering, utformning, inredning m.m. av hytter, hygienutrymmen och andra gemensamma bostadsutrymmen på fartyg som byggs efter den 20 augusti 2013 och vissa äldre fartyg som byggs om. Bestämmelserna syftar till att sjömän ska få en fullgod boendemiljö ombord. För bostads- och ekonomiutrymmen på vissa andra fartyg kan Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd, SJÖFS 1992:6 och Sjöfartsverkets meddelanden, SJÖFS 1970:A4 vara tillämpliga.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:68

I kraft 2013-08-20. PDF 98 kB

Ändringar

TSFS 2013:82

I kraft 2013-11-01. PDF 31 kB.

Ändr. 3 kap. 21 §.

TSFS 2019:57

I kraft 2019-08-01. PDF 127 kB.

Ändr. 3 kap. 8, 9, 15–19 och 33 §§.

TSFS 2021:86

I kraft 2021-12-01. PDF 116 kB.

Ändr. 3 kap. 40 §.