TSFS 2010:37
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2021:120

Dessa föreskrifter gäller det prov i yrkeskunnande som avses i 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490) och kontrollprov enligt 2 kap. 5 § yrkestrafikförordningen (1998:779).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:37

I kraft 2010-04-01. PDF 69 kB

Ändringar

TSFS 2011:78

I kraft 2011-10-01. PDF 38 kB.

Ändr. 4 kap. 1 och 3 §§ och 5 kap. 1 §.

TSFS 2011:102

I kraft 2011-12-04. PDF 57 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 2 §§ samt 4 och 5 §§, 3 kap. 1–5 §§ och 7 kap. 1 §; nya 1 kap. 2 §, 2 kap. 6 och 7 §§ och 3 kap. 6 §.

TSFS 2012:147

I kraft 2013-01-19. PDF 52 kB.

Upph. kap. 6 och 7 §§, 3 kap., 4 kap. 4–6 §§, 5 kap. 2 och 3 §§ samt 6 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1–5 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 § samt rubriken till 2 kap.; allmänna råd.

TSFS 2021:120

I kraft 2022-06-01. PDF 96 kB.

Upph. TSFS 2010:37.

Rättelser

TSFS 2011:102

PDF 58 kB.

Rättelserna avser beslutsdagen och dagen för ikraftträdandet.