LFS 2005:36
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart —Driftbestämmelser (BCL-D) 1.25

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:80

Dessa föreskrifter gäller användning av instrumentflygplatser.

Grundform

LFS 2005:36

I kraft 2005-03-01. PDF 199 kB

Ändringar

TSFS 2016:57

I kraft 2016-08-25. PDF 289 kB.

Ändr. mom 2.1.

TSFS 2019:80

I kraft 2019-10-01. PDF 99 kB.

Upph. LFS 2005:36.