TSFS 2015:33
Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:30

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd enligt 3 kap. 4 § samma lag.

Grundform

TSFS 2015:33

I kraft 2015-07-01. PDF 37 kB

Ändringar

TSFS 2022:30

I kraft 2022-06-01. PDF 96 kB.

Upph. TSFS 2015:33.