TSFS 2012:135
Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering

Författningen upphävd 2016-12-01 genom TSFS 2016:104

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:135

I kraft 2013-01-01. PDF 54 kB

Ändringar

TSFS 2015:24

I kraft 2015-07-01. PDF 30 kB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna samt 1 och 2 §§.

TSFS 2016:104

I kraft 2016-12-01. PDF 26 kB.

Upph. TSFS 2012:135.