TSFS 2015:57
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

Författningen upphävd 2018-12-31 genom TSFS 2015:57

Dessa föreskrifter innehåller vilka förutsättningar som gäller för färd med lastbil med två påhängsvagnar på angivna vägar mellan Malmö och Göteborg.

Grundform

TSFS 2015:57

I kraft 2015-11-15. PDF 211 kB