TSFS 2011:71
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås

Författningen upphävd 2018-03-01 genom TSFS 2018:7

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. ansökan om körkort med villkor om alkolås, 2. krav under villkorstiden, 3. ansökan om körkortstillstånd för körkort utan villkor om alkolås efter villkorstiden, och 4. innehav av körkort efter villkorstiden.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:71

I kraft 2012-01-01. PDF 110 kB

Ändringar

TSFS 2012:10

I kraft 2012-03-01. PDF 64 kB.

Ändr. 2, 13–15, 17 och 18 §§.

TSFS 2012:65

I kraft 2012-08-01. PDF 123 kB.

Upph. 8 §; ändr. 2, 6, 7, 9–14 och 18–24 §§; nya 18 a, 19 a, 20 a, 21 a och 22 a §§; allmänna råd.

TSFS 2014:74

I kraft 2015-01-01. PDF 75 kB.

Ändr. 3, 9, 11–13, 15, 16 och 18 a §§.