TSFS 2014:54
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Författningen upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:46

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom luftfartsområdet.

Grundform

TSFS 2014:54

I kraft 2015-01-01. PDF 253 kB