TSFS 2009:88
Transportstyrelsens föreskrifter om verksamhet med obemannade luftfartyg (UAS)

Författningen upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:110

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartygssystem inom Sverige som inte omfattas av förordning (EG) nr 216/20082. Dessa föreskrifter ska vidare tillämpas vid konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartygssystem inom Sverige och som används eller är konstruerade för 1. utprovning eller forskning, 2. kommersiella ändamål, vilket här inbegriper all sorts verksamhet där ersättning erhålls för utfört arbete, 3. uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som nöje eller rekreation, eller 4. att flygas utom synhåll för piloten.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:88

I kraft 2009-12-01. PDF 234 kB

Ändringar

TSFS 2013:27

I kraft 2013-04-08. PDF 44 kB.

Ändr. 4 kap. 7 och 27 §§ samt 5 kap. 24, 41, 47, 49, 53, 63–66, 78, 80, 85, 90 och 111 §§; allmänna råd.

TSFS 2014:45

I kraft 2014-07-01. PDF 24 kB.

Ändr. 5 kap. 94 §.