TSFS 2011:111
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:86

Dessa föreskrifter ska tillämpas av svenska och utländska flygföretag vid transport av frakt och post från flygplatser i tredjeland till svenska flyg-platser och när ett flygföretag ska ansöka om ett ACC3-godkännande i Sverige. Föreskrifterna ska tillämpas vid kommersiella transporter av frakt och post med frakt- eller passagerarluftfartyg vars maximala startmassa är 15 ton eller högre.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:111

I kraft 2012-02-01. PDF 95 kB

Ändringar

TSFS 2013:37

I kraft 2013-06-03. PDF 107 kB.

Ändr. 3 och 6–13 §§; rubriken närmast före 16 § sätts närmast före 17 §, nya 11 a–d, 12 a, 12 b och 13 a–h §§, samt närmast före 11, 12 a, 13 och 13 g §§ nya rubriker.

TSFS 2014:26

I kraft 2014-05-30. PDF 439 kB.

Upph. 18 §; ändr. 9, 11–11 b, 12, 12 b, 13 c, 13 g och 17 §§; ny bilaga 3–9.