TSFS 2010:61
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:83

Dessa föreskrifter gäller luftfartsskydd och ska tillämpas av utländska flygföretag på svenska flygplatser vid kommersiell trafik med luftfartyg vars maximala startmassa är 10 ton eller högre och där biljetter finns tillgängliga för allmänheten och vid kommersiella transporter av frakt och post med luftfartyg vars maximala startmassa är 15 ton eller högre, med undantag för charter för eget bruk med luftfartyg vars maximala startmassa är högst 45,5 ton.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:61

I kraft 2010-04-29. PDF 138 kB

Ändringar

TSFS 2011:113

I kraft 2012-02-01. PDF 143 kB.

Ändr. 4, 47, 52 och 53 §§.

TSFS 2012:122

I kraft 2012-12-14. PDF 141 kB.

Upph. 28 §; ändr. 4, 17, 35, 44, 56, 61–63 §§ samt bilaga 2; ny 23 a och 66 a§§.

TSFS 2014:23

I kraft 2014-05-30. PDF 145 kB.

Upph. 23 a §; ändr. 1, 4, 12, 23–25, 46, 62, 64, 68–70 §§ och bilaga 2; nya 1 a, 1 b och 28 §§.