TSFS 2010:58
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid mindre flygplatser

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:85

Dessa föreskrifter gäller för luftfartsskydd och ska tillämpas av en flygplatsoperatör som driver en flygplats med kommersiell trafik med flygplan vars maximala startmassa är 10 ton eller högre och som inte har fler än åtta tidtabellslagda avgångar per dygn och två eller fler avgångar som är tidtabellslagda samtidigt.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:58

I kraft 2010-04-29. PDF 146 kB

Ändringar

TSFS 2012:118

I kraft 2012-12-14. PDF 212 kB.

Ändr. författningsrubriken, 9, 20, 21, 28, 35, 39, 41, 46, 51, 55, 62, 63–65 och 78 §§ samt bilagan; nya 20 a, 62 a och 65 a; allmänna råd.

TSFS 2013:102

I kraft 2014-01-31. PDF 119 kB.

Ändr. 4, 54 och 55 §§; nya 54 a och 55 a §§.

TSFS 2014:21

I kraft 2014-05-30. PDF 157 kB.

Ändr. 4, 25, 28, 29, 41, 47, 55 a, 60, 62, 64, 75–77 §§ och bilagan; nya 10 a och 62 b §§.