JvSFS 2008:5
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:126

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemen ”Infrastruktur”, ”Rullande materiel” och ”Telematikapplikationer för persontrafik” vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade för konventionella tåg och höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2008:5

I kraft 2008-07-01. PDF 231 kB

Ändringar

TSFS 2014:126

I kraft 2015-01-01. PDF 18 kB.

Upph. JvSFS 2008:5.