JvSFS 2006:6
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Underhåll” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:124

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Underhåll” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2006:6

I kraft 2007-01-02. PDF 77 kB

Ändringar

TSFS 2014:124

I kraft 2015-01-01. PDF 114 kB.

Upph. JvSFS 2006:6.