LFS 2007:59
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med helikopter

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:90

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid privatflygning med svenskregistrerade helikoptrar. Vid privatflygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade helikoptrar, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den staten.

Grundform

LFS 2007:59

I kraft 2007-09-01. PDF 257 kB

Ändringar

TSFS 2010:151

I kraft 2010-11-01. PDF 49 kB.

Ändr. 3 kap. 1 och 2 §§.

TSFS 2014:43

I kraft 2014-07-01. PDF 29 kB.

Ändr. 2 kap. 16 och 40 §§, 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §.

TSFS 2016:71

I kraft 2016-08-25. PDF 150 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2019:90

I kraft 2019-10-01. PDF 97 kB.

Upph. LFS 2007:59.