TSFS 2014:47
Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:37

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lämnande av uppgifter för det register över järnvägsfordon som avses i 8 kap. 8 a § järnvägslagen (2004:519) samt om märkning av järnvägsfordon med europeiska fordonsnummer och beteckningar enligt 2 kap. 22 § järnvägslagen.

Grundform

TSFS 2014:47

I kraft 2014-08-01. PDF 116 kB