TSFS 2014:27
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två släpkärror mellan Malmö och Göteborg

Författningen upphävd 2017-12-31 genom TSFS 2014:27

Dessa föreskrifter innehåller vilka förutsättningar som gäller för färd med lastbil med två släpkärror på angivna vägar mellan Malmö och Göteborg.

Grundform

TSFS 2014:27

I kraft 2014-06-15. PDF 206 kB