TSFS 2012:105
Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Rullande materiel - buller" i järnvägssystemet för konventionell trafik

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:144

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Rullande materiel – buller” i järnvägssystemet för konventionell trafik.

Grundform

TSFS 2012:105

I kraft 2012-10-01. PDF 83 kB

Ändringar

TSFS 2014:144

I kraft 2015-01-01. PDF 120 kB.

Upph. TSFS 2012:105.