JvSFS 2006:4
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2009-10-02 genom JvSFS 2008:10

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2006:4

I kraft 2007-01-02. PDF 77 kB