JvSFS 2008:3
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Infrastruktur” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:125

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Infrastruktur” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2008:3

I kraft 2008-07-01. PDF 223 kB

Ändringar

TSFS 2014:125

I kraft 2015-01-01. PDF 119 kB.

Upph. JvSFS 2008:3.