Överenskommelse om övertagande av tillsyn

När Transportstyrelsen och en utländsk luftfartsmyndighet har träffat en överenskommelse som innebär att Transportstyrelsen övertar tillsynsansvaret helt eller delvis för ett utlandsregistrerat luftfartyg, tas en avgift ut enligt tabellen på sidan Fortlöpande luftvärdighetsövervakning av EASA-luftfartyg samt statsluftfartyg.  Avgiften tas ut av den svenska tillstånds­havaren för en period av lägst 3 månader.

När Transportstyrelsen och en luftfartsmyndighet i ett land som är medlem i EASA har träffat en överenskommelse som innebär att den utländska myndigheten övertar tillsynsansvaret helt eller delvis för ett svenskregistrerat luftfartyg, ska luftfartygets ägare betala en löpande avgift på 1 400 kr per timme dock lägst 9 000 kr.

När Transport­styrelsen och en luftfartsmyndighet i ett land som inte är medlem i EASA har träffat en överenskommelse som innebär att den utländska myndigheten övertar tillsynsansvaret helt eller delvis för ett svenskregistrerat luftfartyg tas en avgift ut. Vad som gäller för avgifter se Avgifter för tillståndsprövning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!