Trafikstatistik svenska flygplatser 2000

Denna statistik omfattar svenska trafikflygplatser - statliga, kommunala och privata. I varje fil visas siffror för valt år samt föregående års siffror. De flygplatser som ingår visas i högerspalten, i den ordning de ligger i dokumenten.

Landningar Passagerare Frakt Post

Summa samtliga flygplatser

Summa samtliga flygplatser

Summa samtliga flygplatser

Summa samtliga flygplatser

Per flygplats

Per flygplats

Per flygplats

Per flygplats


De nedladdningsbara filerna är i pdf-format. För att kunna läsa dem behövs Adobe Acrobat Reader, som laddas ner gratis från internet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!