Den utsedda säkerhetsansvariga personen ska säkerställa att kraven rörande luftfartsskydd omhändertas i företaget samt är den som är registrerad i den EU-gemensamma databasen (KSDA-databasen). Utöver det så är man också kontaktperson mot Transportstyrelsen.