Det finns inget som hindrar att bemanningsföretaget genomför hela eller delar av säkerhetsprövningen. Ansvaret för att regelverket uppfylls och att ansöka om registerkontroll ligger dock på den kända avsändaren.