×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Det finns inget som hindrar att bemanningsföretaget genomför hela eller delar av säkerhetsprövningen. Ansvaret för att regelverket uppfylls och att ansöka om registerkontroll ligger dock på den kända avsändaren.