Vad är identifierbar flygfrakt?

Med identifierbar flygfrakt menas när det med rimlig säkerhet går att anta att frakten ska transporteras med flyg. Detta kan till exempel ske genom märkning, hantering eller lagring.

Exempel 1: All avgående flygfrakt (både märkt och omärkt) lastas alltid ut genom samma port = identifierbar.

Exempel 2: All blivande flygfrakt lagras på samma plats i byggnaden = identifierbar.

Exempel 3: Om det vid plockorder framgår att godset ska transporteras med flyg = identifierbar.