Om inte alla krav är uppfyllda, till exempel om manipulering har skett, ska det tydligt meddelas till den säkerhetsgodkända fraktagenten. Det finns inget krav på hur rapporteringen ska utformas utan det kan ske muntligt eller skriftligt.