Företaget som har godkännandet som känd avsändare ansvarar för att underleverantörens personal är utbildad och säkerhetskontrollerad samt att hanteringen av fraktgodset sker enligt kraven.