×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Företaget som har godkännandet som känd avsändare ansvarar för att underleverantörens personal är utbildad och säkerhetskontrollerad samt att hanteringen av fraktgodset sker enligt kraven.