När företaget blivit godkänt av Transportstyrelsen registreras företaget i en EU-gemensam databas (KSDA-databasen) och finns därmed tillgängliga för alla säkerhetsgodkända fraktagenter i EU.