Delar av kravbilden för att uppnå ett AEO-certifikat är snarlik med kravbilden för ett godkännande som känd avsändare.