Fraktagent

En fraktagent som vill kunna utföra säkerhetsåtgärder för flygfrakt/post måste ha ett säkerhetsgodkännande från Transportstyrelsen. Som säkerhetsåtgärder räknas bland annat att upprätta avtal med säkerhetsaccepterade åkerier, göra kontroller om frakt kommer från en känd avsändare, utfärda säkerhetsdeklarationer och / eller säkerhetskontrollera frakt med en godkänd metod.

Regelverket som styr luftfartsskyddet och fraktagenter kommer från gemensam EU-lagstiftning och återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

Det bör framhållas att en förutsättning för att kunna ha ett godkännande är att det bedrivs verksamhet som omfattas av kraven (samtliga eller delar av) enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Läs mer information om hur processen för godkännande går till under relaterad information.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!