FAQ - ATM/ANS utrustning

Transportstyrelsen samlar här generella frågor och svar som stöd för implementering av förordningar gällande utrustning för flygledning/flygtrafikledning (ATM/ANS). 

1. När en SoC berör t.ex. 4st leverantörer/organisationer behövs det då upprättas 4st SoC (en från respektive leverantör/organisation)? Eller räcker det med en SoC från den organisationen som är ”huvudägare” till ändringen?
Svar: (EU)2017/1678 art 6.2 med amc/gm.
En försäkran om uppfyllelse (SoC) för ATM/ANS utrustning, utfärdas av den ATM/ANS leverantör som integrerar utrustningen i sitt funktionella system, eller, på begäran av ATM/ANS leverantören av den certifierade organisation som medverkat i konstruktion eller produktion av utrustningen (DPO).

2. Hur ser TS på följande situation, när ett nytt system (som kräver SoC) påverkar andra ”äldre” system hur många SoC ska då upprättas? Bara en för det nya systemet eller även för de ”äldre” systemen vilka påverkas av det nya systemet? Ska vi då upprätta flera SoC eller endast en SoC ?
Svar: (EU)2023/1678 art 6.3 med amc/gm.
(EU)2023/373 ATM/ANS.OR.A.045(g), AMC1 ATM/ANS.OR.A.045(g)
Det är system och komponenter för flygledningstjänster/ flygtrafiktjänster (ATM/ANS) som är föremål för antingen certifiering (CER), försäkran om uppfyllelse av konstruktionskrav (DEC) eller försäkran om uppfyllelse (SoC). SoC bekräftar att ATM/ANS utrustningen uppfyller de detaljerade specifikationer som utfärdats av EASA. Därmed ska varje enskild ny eller ändrad ATM/ANS utrustning ha en utfärdad SoC innan denna integreras i det funktionella systemet.

3. Vem ska upprätta SoC, leverantören som använder den specifika ATM/ANS utrusningen i sitt funktionella system eller ägaren av utrustningen?
Svar: (EU)2023/1768 art 6.2 med amc/gm.
En försäkran om uppfyllelse (SoC) för ATM/ANS utrustning utfärdas av den ATM/ANS leverantör som integrerar utrustningen i sitt funktionella system, eller på begäran av ATM/ANS leverantören, av den certifierade organisation som medverkat i konstruktion eller produktion av utrustningen (DPO).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!