Trafikstatistik svenska flygplatser 2013

Denna statistik omfattar svenska trafikflygplatser - statliga, kommunala och privata. 
Statistiken är preliminär. 

Per flygplats

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

 

Summan av samtliga
flygplatser

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

Kontaktpersoner flygplatsstatistik

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!